Defensem el dret a l’habitatge

La solidaritat veïnal fa la força!

Fa pocs anys de la bombolla immobiliària, però sembla que no aprenem. Cada cop coneixem més casos d’augments desmesurats i de problemes per pagar el pis i, aquest cop, s’hi suma la pressió turística per a fer-ho tot més preocupant. Els fons inversors aprofiten les millores de la ciutat, per especular i voler canviar el veïnat actual, per altre d’alt nivell econòmic o per turistes. La Llei del PP que va reduir a tres anys els contractes de lloguer, fa la resta. L’habitatge és un dret bàsic i cal defensar-lo amb fermesa, des de dins i des de fora les institucions.

Una bona notícia, però: al barri de l’Esquerra de l’Eixample s’ha constituït, a primers de maig, la “Xarxa d’Habitatge”. Es varen trobar per primer cop unes 50 persones (tot i no haver-se fet gran difusió), fet que mostra la creixent preocupació dels veïns i veïnes per unir-se per defensar al dret a l’habitatge.

Hi havia persones directament afectades pel problema dels lloguers i d’altres que, encara que no ho estiguin, volen lluitar pels dret a un habitatge digne. En les tres reunions que ja s’han fet han vingut cada cop noves persones afectades que han explicat el seu cas: lloguers abusius, assetjament per fer-los fora, edificis en mal estat, pisos tancats que no es lloguen esperant que marxin tots els llogaters, compra de tot l’immoble per part d’inversors “voltors”, etc. Un cas greu i urgent l’expressa el veïnat d’Entença 151, que reben la pressió per marxar, un cop un fons inversor s’interessa en comprar tot l’edifici, al costat de La Model. Però decideixen mobilitzar-se amb la “Xarxa” i fan gestions també amb el recolzament de l’Oficina d’Habitatge del Districte.

La Xarxa va començar trobant-se a Germanetes, però a partir d’ara es reuniran els dilluns a les 7h de la tarda, al Centre de Joves Casal Queix, dels Jardins Montserrat (Rocafort entre Còrsega i Rosselló).

TOT EL RECOLZAMENT A AQUESTES LLUITES UNITÀRIES! TOTES HI SOM CONVIDADES A PARTICIPAR-HI!!!

CONTACTES: e-mail xhabitatgee@gmail.com i Facebook: Xarxa d’Habitatge Esquerra de l’Eixample

 Complement: interessant xerrada sobre drets dels llogaters feta aquest passat dilluns 29 de maig a “Calàbria 66”: https://youtu.be/TUCjNN48KKg