La Model es tanca per fi aquest mes de juny

 

El Conveni signat al gener entre l’Ajuntament i la Generalitat ha possibilitat la recuperació d’aquest espai per al barri i la ciutat

La recuperació de la presó Model com a espai públic és, sens dubte, un dels principals reptes que té per resoldre la ciutat de Barcelona, tan per la seva superfície, 27.657 m2,  com per la seva centralitat urbana.Tenim en primer lloc, un programa de serveis públics que queda ben reflectit en Pla Director del 2009. L’ús principal ha d’esser  clarament el de Zona Verda Pública i com equipaments públics: una escola de primària i una llar d’infants, un espai de memòria històrica, una residència per a gent gran, un equipament residencial assistencial, un poliesportiu i un casal de joves, més un possible pàrquing subterrani. Tot això s’ha de veure si hi cap, com es col·loca i quin  tipus d’intervenció arquitectònica suposa, tot revisant aquest Pla del 2009.

 

També tenim un Catàleg de Protecció de Patrimoni que defineix què  s’ha de protegir i com s’hi pot intervenir.

I per últim, tenim un planejament urbanístic , que també s’ha d’ajustar de forma coherent amb els dos documents anteriors i traslladant, entre altres aspectes, l’aprofitament privatiu ara vigent, a un altre indret de la ciutat, recuperant al màxim possible la superfície de zona verda que el seu dia es va reduir.

Tot això, ho hem de fer en els propers mesos, treballant activament en un procés participatiu que doni les eines necessàries per poder opinar amb coneixement de causa.

Toni Teignier